OSMANLI PADİŞAHLARI’NIN KILIÇ KUŞATMA MERASİMİN’DE SEYYİD OLAN NAKİBÜ’L EŞRAFLARIN YERİ VE ÖNEMİ;Osmanlı ülkesine yerleşen,Yıldırım  Bayezid’in dostluğu kazanan seyyid Emir sultan Hazretleri,Yıldırım Bayazıd’ın Mısır halifesi Berkuk’dan Sultan-ı Rum ünvanını ahzetmesin’de  müsaade de sonra, Seyyid Emir Sultan,her Muharebeye giden Padişaha kılıç kuşatmak imtiyazına malik idi. Şurâsim (protokol) muahharan cüluslarda taklid-i  seyfe tebeddül ederek halen yürürlükte bulunmuştur.Yıldırım Bayazıddan itibaren Osmanlı padişahlarına sultan Denilmeğe başlanmışsa da KILIÇ KUŞAMA merasiminin Yıldırım Bayazıd devrindeki kılıç kuşanmalardan tebeddül ederek daha sonraki devirlere intikal ettiği şu kadar varki,islam Âlemi’nde özellikle Abbasi halifeleri sultanlara kılıç kuşatiyorlardı.KILIÇIN Seyyid biri tarafından kuşatılması hususi ise önemlidir.Osmanlılarda H.833/M.1429 yılında vefat eden Emir Şemseddin Muhammed Buhâri ile Taklid-i seyf  adet haline gelmiştir.II.Murad’ın oğlu Fatih Sultan Mehmed’e bu adete uyularak hocasının  eli ile kılıç kuşatılmıştır.Eyüp’de Kılıç kuşanma merasimi ise ,istanbul’un fethinden Fatih sultan Mehmed tarafından icad edilmiş,2.Bayazıd’a orada kılıç kuşatılmıştır.Kılıç kuşanma tahta çıkıştan bir kaç gün sonra olurdu.ALAYLA KARADAN YAHUT DENİZDEN Eyüb’e gidilir,denizden gidilirse,karadan,karadan gidilirse denizden geri dünülürdü.Kılıç kuşatacak zatlar Peygamber efendimizin Torunlarını Temsil eden NAKİBÜ’L EŞRÀFLAR ‘DIR.Tahta çıkan III.Ahmede H.1115/M.1703’te Nakibü’l Eşrâf seyyid Seyfizade İbrahim tarafından kılıç kuşatılmıştır.II.Ahmed’i Müteakiben tahta geçen 1.Mahmud’a H.1143/M.1730 -1754 ‘te NAKİBÜ’L EŞRÂF imadzade seyyid Mehmed efendi kılıç kuşatmıştır.O yılın Reb.1 ayının 23.günü Ebu Eyyub’l -Ensari Türbesinde Padişah alayı ile Edirne kapısından çıkıp Eyüb’e gitmiş,Nakibü’l Eşrâf  dua ve sena ile kılıç kuşatmasından sonra cuma namazını Fatih Camiinde kılarak saraya avdet etmiştir.Bu kılıç Hz.Peygamberi’mize aitti.Ve kılıç kuşatmada Yeniçeri Ağası da yardım etmiştir.III.Mustafa da yine cülusu münasebetiyle H.1271/M.1757 ‘de NAKİBÜ’L Eşrâf tarafından 1.Abdülhamid’de H.1283/M.1774 ‘te Sultan-ı Yesrib ve Batha ve Server-i Âlem Sallallahu Te’ala aleyhi veseleme Mensup kılınan Seyf-i saâdeti Teberrüken ve Teyemmümen şeyhü’l islam olan Seyyid Muhammed  Mola Efendi tarafından kuşatılmıştır.Bütün bunlar gösteriyor ki Peygamber Efendimizin Torunları olan NAKİBÜ-L EŞRÂFLAR SEYYİD OLMALARI İTİBARİYLE ONLARIN ELİNDEN KILIÇ KUŞATILMAKTAYDI.Günül isterki bütün devlet büyüklerimiz Hz.Peygamberin gerçek soyu olan Seyyid ve şeriflerin elinden kılıç kuşansınlar.?SEYYİD HÜSEYİN ZERRÀKİ DÜNYA SEYYİDLER VE ŞERİFLER KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ BAŞKANI.BAŞAKŞEHİR/İST

0
897