OSMANLIDA NAKİBÜL-EŞRÂFLARIN TAMAMI HEM SEYYİD VE İLMİYE MENSUBU OLAN KİŞİLERDİ !!!

0
180

Geçmiş islam devletlerinde olduğu gibi,Osmanlı imparatorluğunda da,Nakibül-Eşrâflar hem Seyyid ve ilmiye mensubu olan kişilerdi.Osmanlı Devletinin İlk Sâdât Nazırı Seyyid Ali Nattâ bin Muhammed’dır, hatırı sayılan,fazıl ve âlim birisiydi.Emir Buhari’den/Emir Sultan’dan ilim öğrenmişti.Oğlu Zeynelabidin’in de ilmiyeye mensup olduğu söylenebilir 2.Bayezıt devrinde Nakibül-Eşrâf ünvanını alan Seyyid Mahmud da derin malumat sahibi Tarik-i ilmiyeye mensub bir zat idi. Kendisine o zamanın Osmanlı kadıları kadar maaş bağlanması’da ilmiyeye mensubiyetini göstermektedir.
Bir başka açıdan Nakiblerin Tedib yetkisinin olması yani seyyidlere ceza verme ve had tatbik edebilmesi durumu da,onların birer din âlimi ve kadılık vasfı taşımalarını gerektirirdi,Osmanlı Nakibül-eşrâflarının tercüme-i hallerine bakılacak olursak hiç birisinin ilmiye dışından olmadığı açıkça görülmektedir.