RASULULLAH (S.A.V) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR AMCAM OĞLU ALİ’YE DÜŞMAN OLAN BANA DÜŞMAN OLUR!!!

0
141

Ehli Beyt Sevgisinin Dinimizde ki Yeri
Ehli Beyt’e Allah için muhabbet etmek, dinimizde vaciptir.
(İmam-ı Şâfiî’ye göre farzdır.)
Cenâb-ı Hak Şurâ sûresinde şöyle buyurmaktadır:

“Resulüm sizden peygamberlik vazifesine mukabil ücret istemez.Yalnız Âl-i Beyt’ine meveddet sevgi ve saygı istiyor.”
(Şûra, 42/23)

Âyet-i kerîmede geçen“meveddet” kelimesi, muhabbetten daha şiddetli bir sevgiye denir. Ehl-i Beyt’i sevmek,mü’minlere farzdır.Son nefeste îmân ile gitmeye bir vesîledir.

Sa’lebî’nin “el-Kebîr”,
Zemahşerî’nin “el-Keşşâf”ve
Fahreddin Râzî’nin “el-Kebîr”
isimli tefsirlerinde Şûrâ Sûresi 23. âyet-i kerimesinde geçen“meveddet” kelimesinin tefsiri sadedinde şu ifadelere yer verilmiştir:

“Biliniz ki,her kim Âl-i Muhammed’in (Ehl-i Beyt’in, Peygamber Efendimiz’in âilesinin sevgisiyle ölürse,şehid olarak ölmüştür.Biliniz ki, her kim Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse, bağışlanmış olarak ölmüştür.Biliniz ki, her kim Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse, tevbe etmiş olarak ölmüştür. Biliniz ki, her kim Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse, îmânı kâmil olan mü’min olarak ölmüştür.Biliniz ki, her kim Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse, ölüm meleği onu cennetle müjdeler.”

[SALEBİ El Kebir]
[ZEMAHŞERİ El Keşşaf]
[FAHREDDİN RAZİ El Kebir

İmam Şâfiî Hazretleri,
Ehl-i Beyt’in muhabbetiyle ilgili olarak bir gazelinde şöyle demektedir:

“Ey Rasûlullâh’ın Ehl-i Beyt’i! Sizi sevmek, Allah tarafından Kur’ân’da farz kılınmıştır.Size bu kadar büyüklük ve fazilet yeter ki; namazda size salavât göndermeyenin namazı bâtıldır.”
[İmam Şafii]

Ferezdak ise kasîdesinde:

“Öyle bir topluluk ki, onları sevmek îman, onlara düşmanlık ise küfürdür.Onlara yaklaşmak da kurtuluş vesîlesidir. Eğer takvâ ehlini sayarlarsa, onlardır önderler… Eğer Yeryüzünün en hayırlıları kimlerdir? diye sorulursa, onlardır denilir.”
[Farezdak]

Her namazda, Âl-i Muhammed diye dua ettiğimiz Ehl-i beyt bunlardır.Allahü teâlânın en çok sevdiği resulü Muhammed aleyhisselamdır. Onun da en çok sevdiği Ehl-i beytidir Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
Peygambere ve Onun nesline hürmet edin.
[Taberani]

“Hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki:
(Ehl-i beyti seveni Hak teâlâ da sever, buğz edene de buğz eder.)
[İbni Asakir]

İslam’ın esası, bana ve Ehl-i beytime sevgidir.[İbni Asakir]

(Her şeyin temeli vardır. Müslümanlığın temeli ehl-i beytimi sevmektir.)
[İbni Neccar]

(Allah’ın kitabı ve Ehl-i beytime uyan, hidayette olur, uymayan sapıtır.)
[İbni Hibban]

(Ehl-i beytim,Nuh’un gemisi gibidir. Tutunan kurtulur, tutunmayan, boğulur.)
[Taberani]

(Tutunduğunuz vakit,asla dalalete düşmeyeceğiniz iki şeyi bıraktım: Allah’ın kitabı Kur’an ve Ehl-i beytim.)
[Hatib]

(Ehl-i Beytime Buğzeden,Yüzüstü Cehenneme atılır.)
[İmam Ahmed]

(Ehl-i Beytime, Cehennemlikten Başkası Buğzetmez.)
[İmam Ahmed]

(Vallahi Ehl-i beytimi sevmeyenin kalbine iman girmez.)
[İmam Ahmed]

(Benim Soyuma Dil Uzatarak,Beni İncitenlere, Allahü Teâlâ Çok Azap Yapar.) [Deylemi]

(Ya Rabbi, Hasan ile Hüseyin’i seviyorum. Sen de sev. Bunları Sevenleri de Sev!) [Tirmizi]

(Ali’yi Seven,Beni Sevmiştir.Ona Düşmanlık,Yapan Bana Düşmanlık Yapmıştır Onu İnciten Beni İncitmiştir.Beni İnciten de Allahü Teâlâyı İncitmiş Olur.) [Taberani]

Seyyidleri sevmek, Hanefi mezhebine göre vacip,Şafii mezhebine göre farzdır. Seyyidlere dil uzatırken dikkatli olsunlar! Hatta hiç tavsiye etmem! İmansız gitmeye sebeb olur.