RESULULLAH ALİ BİN EBU TALİB İÇİN ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:
Ya Ali Sende iki grup helak olacaktır;
Birisi Seni sevmekte aşırı gidenler,diğer grupta sana buğzedip düşmanlık besleyenler.
Ey Ali,seninle İsa arasında bir benzerlik vardır;Yahudiler ona düşman kesildiler hatta annesine bile iftirada bulundular Hırıstiyanlar ise onun hakkı olmayan makama ulaştıracak kadar sevdiler.
Biliniz ki, her kim Âl-i Muhammed’in -Ehl-i beyt’in sevgisiyle ölürse şehid olarak ölmüştür Biliniz ki,her kim Âl-i Muhammed’in Muhabbetiyle ölürse bağışlanmış olarak ölmüştür.Biliniz ki,her kim Àl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse tövbe etmiş olarak ölmüştür.Biliniz ki her kim Âl-i Muhammed’in muhabbetiyle ölürse,imani kamil olan mümin olarak ölmüştür.Biliniz ki, her kim Âl-i Muhammed’in muhabetiyle ölürse,ölüm meleğı onu cennetle müjdeler.
Müslümanlar içersinde çok önlü bir şair olan Farazdak ise Mimiyye olarak ün kazanan bir şiirinde Ehl-i beyt sevgisiyle ilgili şu dörtlüğü söylemiştir.
“Ehl-i beyt öyle bir topluluk ki onları sevmek imandır onlara düşmanlık eden küfre girer;
Onlara yaklaşmak da kurtuluş vesilesidır Eğer takva ehlini sayarlarsa onlardır önderleri.Eğer yer yüzünün en hayırlıları kimlerdir diye sorulsa onlardır denilir.”

0
284