SAHTE ŞECERELERLE İLGİLİ İSLAM DEVLETLERİNDE VE OSMANLIDA GÖREV YAPAN NAKİBÜL-EŞRÂF KAYMAKAMLARINA ATILAN İFTİRALARA CEVABIMIZDIR:

0
237

Son günlerde ülke genelinde ve halk arasında,Tv.Kanallarında Sosyal medyada,ve internet sitelerinde peygamber efendimizin torunlarının eleyhinde yoğun bir propaganda yapıliyor:
Konuşulan, yazılan çizilen bütün makaleleri pür dikkat okuyorum ve inceliyorum hepsinde’de kirli bilgi nedeniyle söylenen,yalan ve iftiralarla doludur. “Özelikle ülkemizin değişik televizyon kanallarından konuşma yapan bu kunularla ilgili değişik internet sitelerinde makale hazırliyan yazarlarin ve akademisyenlerin makalelerinde’de belirtildiği gibi doğu ve güney doğuda’ki
Kürd aşiretlerin tamamı soyunu hz.peygambere dayandıriyorlar denilmektedir.”
Bu makaleleri yazan yazarların ve akademisyenlerin görüşlerine kısmende olsa katıliyorum:
“MÜSLÜMAN KÜRD KARDEŞLERİMİZİN TAMAMI PEYGAMBERE OLAN SEVGİSINDEN DOLAYI SOYUNU ONA DAYANDIRİYORLAR”:
Müslüman Türklerde ve Kürdlerde Hz Peygamberin aşığıdırlar bunu bilmenizde yarar vardır.
Türklere’de,kürdlere’de selam ve saygılarımı sunuyorum.
“Başka bir yazarın yazdığı makalesinde’de şöyle deniliyor”; Muhammedin soyu hepside kerbelada islam halifesi Yezit tarafından katledildi ve soyu kesildi bu seyyidler nereden türemişler seklinde belirtmektedir:
Evela şunu iyi bilin’ki Lanetulla Yezzit islam halifesi değildir ve olamazda, O’ Emevi halifesidir…
“Dünya genelinde
Hasani ve Hüseyni seyyidler vardır binlerce onbinlerce vardır”
Hz.peygamberin soyu kesilmemiştir kiyamete kadar devam edecektir. Mahşer günün’de eğer mümin olarak ölmüş iseniz bunların sevgisinden ve yüzüsuyu hürmetine allahu teâlânın izniyle dedeleri dedemiz sana ve senin gibilere şefaât edecek,
o zaman anlayacaksınız Hz.peygamberin soyu varmıdır,yokmudur,fakat iş işten geçecek pişmanlık sizin gibilere fayda vermiyecektir; Seyyidler ve Şerifler bu kutlu soyun asrı saadet döneminde Hz. Resulullahın emir ve talimatıyla Hz.Ali k.v.tarafından kayıt altına alınmıştır. Peygamber efendimizin vefatından sonra birinci Halife,ikinci Halife üçüncü Halife,dörtüncü Halife ve bütün İslam Devletleri tarafından kayıt altına alınmışlar; Başta Abbasiler, Selçukiler,Eyyubiler,Fatımiler,ilhanlılar,Memluklar
Dulkadiroğulları,
Anadolu Selçukluları, Emir Timurlenk ve Osmanlılar tarafından da Sahte Seyyidliği önlemek için Nikabet teşkilatı kurulmuş bu teşkilatın başına’da ilmiye sınıfından seçilen Hz.Peygamber efendimizin torunları olan Nakibül eşraf kaymakamları atanmışlardır.
İslam devletleri tarafından devlet eliyle mütesseyyidlere/sahte seyyidlere geçerli şecereler verilmemiştir tamamiyle yalan ve iftiradır,bunu bilmenizi istiyorum:
GEÇMİŞ DÖNEMLERDE VE ŞİMDİ ORTALIKTA DOLAŞAN SAHTE ŞECERELER ŞU ŞEKİLDE DÜZENLENİYORDU? Sözde alim olan biraz arapça bilen yazan çizen ve şecerelerde anlayan resmi olmayan bölgedeki bazı sahtekarlar ve bilmişler tarafında para karşilığı,hayvan karşılığı bir sepet yumurta karşılığı sahte seyyidlere geçersiz şecere verilmiş o şecerede Devletin görevlisi nakibül-eşrâfın imzası ve mühürü yoktur,sadece o sahtekarın kendine has mühürü ile tastik edilmiş,fakat geçerliği yoktur.Bu sahte şecereleri şuna benzetiyorum? Günümüzde nüfus hüviyet cüzdanı nüfus ve vatandaşlık işleri müdürü tarafından vatandaşa veriliyor;
Örnek olarak! Market sahibi veya camii imamı yetkisi olmadan vatandaşa sahte nüfus cüzdanı verilmesi olayı gibidir:Mamafi verilen şecerelerin ne o’tarihte ne’de günümüzde geçerliği yoktur,o’sahte şecere sahibi şikayet edildiği taktirde yakalanarak
Nakibül eşraf kaymakamı karşısına çıkarıldığı an,derhal gereği yapılarak secereye el konularak derhal imha edilir sahte şecere sahibinede ağır ceza ile cezalandırılmış:
“Ortalikta vatandaşın elinde bulunan işte şecerem vardır dedikleri belgede bundan ibarettir.
Bu sahtekârların yaptıklarını Peygamberin torunları olan ilmiye sınıfından seçilen NAKİBÜL EŞRAF KAYMAKAMLARINA MAL EDEMEZSİNİZ ONLARA İFTİRA ATMAYIN ALLAHTAN KORKUN RESULULLAHTAN UTANIN:
Bu mübareklerin zamanında o’kadar dikkat etmişlerki kuş bile uçmamış,ne olduysa 3 Mart 1924 tarihinde Nakibül eşraflık kurumu lağvedildiktan sonra sahte seyyidler ve sahte şecereler ortalıkta dolaşmaya başlamış. Ama gerçek seyyidlerin ve şecerelerin kayıtları istanbul il müftülüğü Meşihat ve şerriye sicilleri arşivinde çok iyi bir şekilde korunuyor ve muhafaza edilmektedir.
Kamu oyunda,sosyal medyada,ve tv. Kanallarında peygamberin soyu yoktur devam etmediğini iddia edenler varsa: Merak edenler oraya gitsin Şecerei Tayyibe defterleri (Nakibül eşraf deflerleri incelesinler.
İkincisi bütün islam devlet başkanları zan altında birakmayalım,
haşa kudusun fatihi Selhaddini Eyyubi zamaninda da bu kutlu soy kayit altina alınmış?
Peki size soruyorum cennet mekan Selhaddini Eyyubi haşa sahtekarmıdır,
4 halife ve diğer islam devletleri hepside sahtekarmıdır Devletimizin kurucusu M.Kemal
Atatürk’te seyyidlere karşı son derece saygı ve hürmet göstermiş. Sivas’a giderken Mürşit ve Rufai şeyhi olan Nakibül Eşraf Kaymakamı Arap Şeyhi lakaplı Seyyid Abdullah Elhaşimi hazretleri isimli mübarek şahsın misafiri olmuş,ondan dua istemiştir.
İslam halifeleri ve devlet adamları hepside’mi yanılmışlardır…
Sadece yanılmayan ve doğru söyleyen sizmisiniz…