ÜNLÜ SANATÇI İBRAHİM TATLISES ŞİFAYI DİYARBAKIR HAZRO İLÇESİ MERÂNİ’DE ZİYARET OLAN SEYYİD ŞEYH OSMAN ZERRAKİ’NİN TÜRBESİNDE BULDU!!!

0
1684

Allah Rasülünün Evlatlarının İsimlerini Zikretmek ve Kabirlerini Ziyaret Etmekte Ümmeti Muhammede Şifadır…

İbrahim Tatlises uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak felç olmuştu
Şifayı Diyarbakır Hazro İlçesi Merâni/ Ülgen Köyünde Ziyaret olan Sadatların Sadatı Seyyid Şeyh Hasan Zerraki’nın torunlarından SEYYİD ŞEYH OSMAN ZERRAKİ’NIN TÜRBESİNDE BULDU:
Yurt içinde ve yurt
dışında birçok sağlık merkezinde tedavi gören ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in aradığı şifayı Diyarbakır ili Hazro ilçesine bağlı Merâni/Ülgen köyünde Seyyid Şeyh Osman Zerraki’nın türbesinde buldu. Bilindiği gibi
İstanbul Maslak’ta uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanarak vücudunun bazı bölgelerinden felç olan ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’in hızla iyileşmesinin sırrı ortaya çıktı.Diyarbakır’ın Hazro ilçesinde bulunan Peygamber Efendimizin 35.Kuşaktan Torunu Seyyid Şeyh Osman’ın türbesini gizlice ziyaret eden İbrahim Tatlıses aradığı şifayı burada buldu;
Peygamber efendimizim
35.Kuşaktan Torunu” Seyyid Şeyh Osman Zerraki,Diyarbakır Hazro
ilçesine bağlı eski adıyla Merani Köyü yeni ismi Ülgen Köyünde ziyarettir. Türbesi günde yüzlerce felçli,ağızları eğri,ve yatalak hastalar ziyaret ederek şifa buluyorlar. Dünyanın ve Türkiye’nin dört bir yanından iyileşmek için gelen felçli ve yatalak hastalar burada şifa bulup gidiyorlar,İbrahim TATLISES’TE BU TÜRBEDE ŞİFA BULMUŞ:Türkiye’den şimdiye kadar gelen hastalar arasında birçok ünlü isimler bulunurken bunlara İstanbul Maslak’ta uğradığı silahlı saldirı sonucu ağır yaralanan ve vücudunun bazı yerlerinde felç olan İbrahim Tatlıses de eklendi. Tatlıses’in geçtiğimiz yıl gizlice Diyarbakır’ın Hazro İlçesine bağlı Merani Köyü’nde bulunan Seyyid Şeyh Osman Zaraki’nin türbesini ziyaret ederek dua ettiğini ortaya çıktı. Televizyon ekranlarında sağlıklı görüntüsünün sırrı da oraya çıkmış oldu…
“FELÇLİ VE ROMATİZMASI OLAN HASTALAR AKIN EDİYOR”
Özellikle felçli,ağizları eğri,romatizması olan ve vücudunun herhangi bir yeri tutmayan hastaların akınına uğrayan türbe başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere İstanbul,İzmir ve Ankara gibi büyük kentlerde bulunan hastalar da akın ediyorlar,Türbeye gelen
felçli ve yatalak hastalar yakınları tarafından omuzlarda ya da sedye ile getirilenler türbenin içine girerek Seyyid Şeyh Osman Ziraki’ye ait olduğu bilinen mesi’de başına,kollarına ve vücutlarına sürerek
allahin izniyle şifa bulup ayağa kalkiyorlar…
Allah rasulünün evlatlarının isimlerini zikretmek bile ümmeti muhammed’e şifadır! Alimler,veba bulaşıcı hastalıklardan ve felçten korunmak için,ehl-i beyt ile tevessül ettiler:
Hafız İbn-i Hacer el-Askalanî Rahimehullâh Hazretleri ismiyle bir kitap yazdı.
Daha sonra Şeyhül-İslam Zekeriyya el-Ensarî Rahimehullâh Hazretleri bu kitabı ihtisar etti. Risale haline getirdi. Bu risalesine ismini verdi.
Yusuf Nebhanî Kuddise sırruhû Hazretleri de bu değerli risaleyi veciz bir şekilde ihtisar etti. Özetin özetini çıkarttı. Ve bunu da Saadetü’d-Dareyn” kitabına bir bab küçük bir bölüm olarak koydu. Buna
Veba ve Taunu Def İçin Okunacak Dualar” ismini verdi.
Ruhul-Beyan tefsirini Arapça ve Farsçadan tercüme eden Araştırmacı yazar,Arapça,farsça ve osmanlıca çevirmeni, Dünya Seyyid Ve Şerifler Kültür ve Araştırma Derneği Yönetim kurulu üyesi Dr.Seyyid Ömer Faruk Hilmi, bu değerli eseri, önce Arapça şerhetti. Kitabına,ismini verdi.Daha sonra bu değerli kitabı virüs ve Mikroplarla Yayılan Bulaşıcı TÂUN VEBÂ VE KARA ÖLÜM Salgınlarından Kurtulmanın Manevî Yolları” ismiyle Türkçeye tercüme edip yayınladı. Bu kitapta veba salgın hastalıklara yakalanmamak ve bulaşıcı hastalıklardan kurtulmak Ehl-i Beyt ile Tevessül duaları bulunmaktadır.
Tevessül
Tevessül, ihtiyâç sâhibinin Allâhü Teâlâ Hazretlerinden, Rasûlüllâh Sallallâhü Aleyhi ve Sellem Hazretlerinin hürmetine, O’nun Allâhü Teâlâ Hazretleri katındaki hürmetine veya O’nun bereketiyle Allâhü Teâlâ Hazretlerinden istemesidir.
Dört Büyük Halife ve Âl-i Âbâ ile Tevessül
Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellemHazretlerinin hürmetin,
Takva sahibi Ebû Bekir radiyallâhu anhu Hazretlerinin,Safâ sahibi Ömer (radiyallâhu anhu) Hazretlerinin Haya sahibi Osman (radiyallâhu anhu) Hazretlerinin Aliyyi Mürteza radiyallâhu anhu Hazretlerinin Hatice-i Kübra radiyallâhu anha Hazretleri Ve Fatıma-tü-Zehra radiyallâhu anha Hazretlerinin hürmetine…
Beşi benim tevessül kaynağımdır. Onlar hürmetine bu yakıcı insanların kökünü kurutan Vebâ ateşini söndür. O, beşi Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Hazretleri, Murteza radiyallâhu anhu Hazretleri,iki oğulları radiyallâhu anhumaHazretleri ve Fatıma radiyallâhu anha Hazretleri ….
Allahım! Ey her zaman latif olan Rabbim! İnen bu veba musibet ve bela) hakkında bize Lütfü’nle muamele et. Muhakkak ki sen her zaman latifsin! Hayyun Kayyum, Samed Bâkî. Genişlik ve korumak sana mahsustur. Sen Kaviyy kuvvetli sin.Halel sağlığımıza zarar geldiği günde bizi kahrından kurtar. Ey yardım edici! Ey yardım edici! Ey yardım
Âl-i Âbâ ile Tevessül Taun Veba ve salgın hastalıkların def’in mücerrep olan dualardan biri de şu duadır.
Benim kendileriyle tevessül ettiğim beş büyük zat var. Onların hürmetine sönsün bu yakıcı vebâ harareti.
O zatlar.
Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellem Hazretleri Ali radiyallâhu anhu Hazretleri İki oğulları Hasan ve Hüseyin radiyallâhu anhuma Hazretleri Ve Fatıma radiyallâhu anhâ Hazretleridir Ya Rabbi bunların hürmetine vebâ salgınını kaldır. Amin…”
Hüseyin radiyallâhu anhu Hazretleriyle Teevessül Şeyh Abdülazîz bin Ahmed ed-Dîrinî rivâyet ederek buyurdu:
“Kutb-ül-ârifîn Şeyh Aliyyül- Mülcî’den işittim, kendi talebelerine diyordu ki: “Size bir keder ve sıkıntı eriştiğinde veyâhut memleketinizde tâ’ûn vebâbhastalığı ortaya çıktığında,
1-istiğfar
2-salevât şerîfe okuyun ve şöyle duâ ediniz:
Allahım senden Hüseyin radiyallâhu anhu Hazretlerinin hakkı için diliyorum, onun dedesi, babası, annesi, oğlu, zürriyedi, evladı, onu sevenlerin, ve sonnu evladının hakkı için bizden ve Müslümanlardan içinde bulunduğumuz bu bu hali veba, musibet ve belayı gider. Def. Ve sen erhamrrahimin kahmet edicilerin en rahimisin” Böyle yaparsanız elemleriniz ve kederleriniz yok olur. Allahü teâlâ, sizleri tâ’ûn belâsından korur.
Sâlih zâtlardan birçokları bunu tecrübe ettiler ve bereketini gördüler”Virüs ve Mikroplarla Yayılan Bulaşıcı TÂUN VEBÂ VE KARA ÖLÜM Salgınlarından Kurtulmanın Manevî Yolları, sh.123-125.