EHL-İ BEYT İLE İLGİLİ “İMAM-I ŞAFİİ ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:” Şöphesizki: Allah’a ve Resulüne eziyet verenlere Allah hem dünyada,hem ahirette lânet etmiştir.Onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.(Ahzab,57) “Ey ehl’i beyt-i Rasulullah ! Allah’ın kur-an-ı kerim’de indirdiği ile size sevgi farzdır. Bu sizin yüce faziletiniz için yeterlidir.size salât etmeyenin namazı yoktur ( kabul)olmaz. ( imam şafii)

0
219