EHLİBEYTİM GÖKTE Kİ YILDIZLAR GİBİDİR! Hangisine uyarsanız doğru yolu bulursunuz! Allah Resulünden (s.a.a) rivayet edilmiştir: “Kıyamette (Kevser havuzun başında) durduğum an,bir grupla karşılaşacağım ve onları tanıyacağım; o anda onlarla benim aramdan bir kişi kalkıp onlara “Gelin” diyecek. Ben “Nereye gelsinler?” diyeceğim. “Allah’a and olsun ki cehenneme doğru” diyecektir. Ben,”Bunlar ne yapmışlar” diye soracağım. “Bunlar senden sonra dinden çıkıp cahiliyete döndüler” diyecektir. Bunların içerisinden sürüden ayrılıp kendi başına yayılan develer gibi, az bir gurup dışında kurtulan olmayacaktır.” Yine şöyle buyurduğu nakledilmiştir: ” Ben sizlerden önce havuza varacağım; bana gelen herkes o havuzun suyundan içer ve artık susamaz. Bazı gruplar da bana gelirler ki ben onları tanırım, onlar da beni tanırlar. O arada benimle onların arasına ayrılık düşer. Ben “Bunlar benim ASHABIMDIR” diye seslenirim. “Sen bilmiyorsun bunlar senden sonra ne yaptılar?” denilir. Bunun üzerine ben de: “Benden sonra dinimi değiştirenler uzak olsun; uzak olsun derim.” (Sahih-i Buhari, C.3, S.94’ten S.99’a kadar, Sahih-i Müslim, C.7, S.175, Hadis: 28 Sahih-i Tirmizi Hadis: 2538)

0
577