HADİS-İ SERİF

0
1004

AHİR ZAMANDA İSLAM ÜMMETİ:

Hz.Rasulullah s.a.v.şöyle buyurmuştur:”insanlara öyle bir zaman gelecek ki alimlere sadece güzel elbiseleri sebebiyle ikram edecekler,Kur’an’ı sadece güzel ses sebebiyle dinliyecekler,ve Allah’a sadece Ramazan ayında  ibadet edeceklerdir.Kadınların hayası kalmayacak,fakirlerin sabrı tükenecek,zenginleri cümert lik etmeyecek ve az ile yetinmeyecek,çok ile doymayacaklardır.Bütün himmetleri karınları olacak,dinleri dinar ve kıbleleri kadın olacaktır.Evleri camileri olacak,alimlerinden koyunların kurtlardan kaçtığı gibi kaçacaklardır.Böyle oldukları zaman Allah da onlara üç şeye müptela kılar:Evella mallarından bereketi kaldırır,ikinci olarak ONLARA ZALİM SULTANLARI  MUSALAT EDER VE ÜÇÜNCÜ  OLARSKTA DÜNYSDAN  İMANSIZ  OLARAK AYRILIRLAR.
KAYNAK: Vekayi’ul Eyyam,s.439