HADİS-İ ŞERİF

0
882

HZ.PEYGAMBERİN EVLATLARININ ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KABULLENMEYEN KÖTÜ NİYETLİ SÖZDE MÜSLÜMANLARA   SESLENİYORUM: Yüce Allah”Ehl’i Beyt hakkında Kur’an’ın ilgili ayetlerin de; Rasulullaha”De ki: Ben,bu tebliğime karşılık yakınlarıma Ehl’i beytime meveddetiniz de (muhabbetin daha şidetli hâli) başka bir karşılık istemiyorum”demiştir.Bu âyet nâzil olduğunda ashâp,” Allah’ın bize meveddetini emrettiği yakınlarınız kimlerdir?”diye sorunca,Hazreti Rasulullah,”Ali,Fatima ve onların iki oğlu Hasan,Hüseyin.”

buyurmuştur.Yani,Ali,

Fatima Hasan Hüseyin ve bunların evlatlarıdır Efendimizin cevabı üzerine,ashâp,”Yâ Rasulallah,onlara nasıl muhabbet edelim ki kabul edilsin?”diye sordular.Hazreti Rasulullah  şöyle buyurmuştur:”Allah,beş vakit namazı farz kıldı.Fakat yolculukta iken iki rekat  farz ile kullarına ihsan etti.Orucu hastalık durumunda kaza etmeyi câiz gördü.Mali ve kudreti olmayana,haccı ve zekàtı teklif etmedi.Bunlar,İslamın binasıdır.Oysa Benim Evladıma Muhabbet Etmek Öyle Bir Farzdır ki,Kalbinde Bir an evladımın muhabbetini ayıran kimse,Allah’ın farzını terk etmiş,hakkı koyup bâtıla gitmiş olur”

Ey bizim aziz ,muhatabımız olan Âlim kardeşlerim.Malumunuz olsun ki,tüm ilimleri tahsil etsen,asrından senden daha âlim ve faziletli bir kimse olmasa dahi,bu àyeti şerif gereğince evlâd-ı Muhammed’in ve Âl-i Ali’nin ne olduğunu bilmezsen,cehennem azâbından kurtulamasın.Onları ihlas ile sevmezsen,sırâtı geçemezsin.Onlara muhabbet ve meveddetin olmazsa,uhrevi cezalarda emin olamazsın.Tüm dini ilimlerin başı,ceddimiz Muhammed Mustafa ve atamız Aliyye’l-Murtaza’dır.Mumlarınız bizim nurumuz ile aydınlanır,hanedanlarınız bizim adımız ile gül bahçesi olmuştur.”Bizim ilmimizin şerefi bize yeter,size riâyet etmenin faydası nedir?demek bir kimsenin üstadına muhalefet etmesi gibidir.