HZ.İMAM ALİ MÜRTEZA ŞÖYLE BUYURMUŞTUR;
Günahtan bahsetmek o günahı akla getirmektir.
Hz.Ali bu güzel söz ile yapılan günahı değişik vesilelerle dile getirmek,o günahı yâd etmek olacağından,onu med ediyor.Aslında günahın gizli kalması iyidir.işlenen günahları başkasına anlatmak ise o günahı zihninde olsa tekrar yaşatmak olacağından kişi yine günaha girmiş olur.Cenab-ı Allah’ın yapılan gizli günahları affetme ihtimalı büyüktür.Fakat kişi günahını açığa vurup gizliliği muhafaza etmezse,kendisine şahitler tutmuş olur.Bu sebeble,kendi kendini ele vermiş insanlara kötü örnek teşkil etmiş olur.Hâlbuki günahın unutulması ve başkalarına anlatılmaması gerekir.Atalarımız,”kişi arkadaşından dolayı azar”derler.Gerçekten bir çok kötü’ lüğün yaygınlaşması,kötü ahlaklı kimselerin yaptıklarını arkadaşlarına ballandıra ballandıra anlatmaları sebebiyledir.Başkalarına merak uyandıracak,kendilerine o kabahati işlemede ortak arayanlar hem kendi günahından hem de günaha girmesine sebeb olduğu kişinin günahından mesul olacaktır.Günahta başkalarina yol göstermek o günahı işlemek gibidir.
Öylese günahlardan uzak durmaya bak.Yaptığın çirkinlikleri hiç kmseye anlatma! Çünkü bu davranış akıllı insanların en üstün özelliğidir.
KAYNAK: Mihrişah sultan,48 a

0
199