Hz. Peygamberimize (s.a.v.) kaşı ve gözü ile alaya alıp, fitne ehli ve münafıklık yapmasından dolayı resulullah tarafında sürgün edilen’ halife Osman döneminde de geri getirttiği Hakem’in oğlu Mervan, bin hakem Sıffin savaşında yani Muaviye’nin Hz. İmam Ali’ye (k.v.) karşı açtığı savaşta Muaviyenin yanında yer almıştır. Muaviye döneminde Medine valiliği yaptı. Mervan, Hz. Peygamberin Ehlibeytine karşı kin ve nefret besleyenlerin en katılarındandı. Muaviye döneminde Medine valisi iken her Cuma minbere çıkar, Hz. İmam Ali’ye (ona salavat ve selam olsun) sövüp sayardı. Kendisine neden bunu yaptığı sorulduğunda şu cevabı verirdi; İşimiz ancak bununla düzene giriyor. (El Belazuri 2-407 ve El Emini 7-147) Hz. İmam Ali’ye (k.v.) lanet ve hakaret eden cehennem mekan münafıklar; 1- Muaviye 2- Mervan bin Hekem 3-Muğeyre bin Şube 4- Abdullah bin Zubeyr

0
273