MAKALE:

0
970

HZ.İMAM ALİ MÜRTEZA KİMDİR?

Benim için cevaplanması en zor,hatta imkansız olan sorulardan biridir,bu soru Allah ve Resulun’den ve mutahhar eşi ve evladından gayri  kim bilir ki bu sorunun cevabını hakkıyla vermiş olsun ?! “Hz.Peygamber s.a.v.şöyle buyurmuştur;Ya Ali,seni Allahtan ve benden başka kimse hakıyla tanımamıştır.”Buyurduğuna göre Resul-i Kibriya Ali’yi ancak Ali’nin Allah’ından ve Allah’ın Resulün’den öğrenmek gerekir.

Bu yüzden,Allah’a tevekkül ederek ve ondan yardım diliyerek,Kur’an ayetlerin de ve Peygamber sözlerinde tecelli eden Ali simasını bir nebzede olsa hak ve hakikat taliple-rine ve Ali aşıklarına göstermeyi amaçlamış bulunuyorum.Menâkıb-ı Ahmet b.Hanbel’de ve diğer bir çok kaynakta nakledildiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur:

Şayet ağaçlar kalem,denizler mürekkep olsa, cinler hesap etse,insanlar da katip olsalardı,Ali b.Ebi Talib’in faziletlerini sayıp bitiremezlerdi !

Meşhur bir alim ise şöyle diyor:

Ali’nin dostları korkularından onun faziletlerini saklamaya mecbur kalmışlardır;Düşmanları ise daima kin ve düşmanlıklarının bir gereği olarak,onun faziletlerini hasır  altı etmeye çabalamışlardır;ama buna rağmen onun faziletleri,doğu ve batı arasını doldurmuştur.

Birde saklanmasaydı ne olurdu acaba?

Bende kısa tarihi bilgilerden bu mütevazi yazımı,mevla ,efendimiz ve ceddimiz Hz.İmam Ali Allah’ın galip aslanı,onun sâlih ve halis kulu,vasilerin efendisi,şah-ı evliya,cân-ı Resul-ı kibriyâ,Allah ve Resulü’nün habibi,aşık canların tabibi ,emr-i beyan,kunuşan Kur’an hak ve hakikatın keskin burhanı,mutakkilerin imamı,Emirü’l-Müminin Hz.Aliyye-l-Mürteza’nın yüce ve mukades ruhuna ithaf ediyorum.Allah’ın sonsuz selamı onun  ve mutahhar eşi Fatima annemizin üzerine olsun.

Ey yüce sultanım senin genetiğini taşıyan evlatların olarak hiç bir zaman sonsuza dek seni unutmuyacağız.Ey günlümün sultanı,lütuf ve ihsanından bu aciz evladını mahrup kılmayacağına inancım tamdır.

Çaba bizden,tefik Allah’tandır.

Hz.RESULULLAH S.A.V.ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: 

Kim ashabımdan herhangi birisini Ali’den üstün tutarsa,hakkın üzerine perde çekmiştir.Kimseyi,Ali’ye tercih konusu yapmayın ki hakkın üzerini örtenlerden olursunuz ! Kimseyi de ondan üstün saymayın ki gerisini geriye dönenlerden olursunuz!

KAYNAK:

1-İsbâtü-l Hüdât,c.1,s.519

2-İkâbü-l -A’mâl,s.249

3-el Emâli (Şeyh saduk)s.522,isbatü-l Hüdat,c 2,s.71,Envaru’l Hidaye d.137 Bihâru’l -envar,c.38s.14,Gâyetü-l Merâm,s.454.

4- Biharu-l Envâr,c.38.s 14,El-Emâli (şeyhi Tusi)c.1,s.153