PEYGAMBER EFENDİMİZİN TORUNLARINDAN ÜNLÜ ŞAİR SEYYİD MİR HAMZA NİGARİ BİR ŞİİRİNDE ŞÖYLE BUYURMUŞTUR!!!

0
170

Osmanlı devletinin ünlü şairlerinden Seyyid Mir Hamza Nigari Hazretleri bir şiirinden şöyle haykırmış?
Ey Muâviye ümmeti ve ey düşmân-ı Muhammedî,
Siz küfrânî,biz şükrânî; Siz bir taraf, biz bir taraf.Sizler tuğyânî milleti,bizler Muhammed mustafa Ümmeti,
Siz Mervânî,biz Kurânî; Siz bir taraf, biz bir taraf.Siz Mervânî-i Cehennemî,biz Muhammedî-i Cennetî,
Siz Şeytânî,biz Rahmânî,Siz bir taraf,biz bir taraf,Siz Muaviyeliler askeri,biz Haydârîler leşkeri,
Siz kahrânî,biz lütfânî; Siz bir taraf, biz bir taraf.Siz Yezîdî,siz pelîdî,biz Hüseynî,biz şehîdî,
Siz butlânî,biz hakkânî; Siz bir taraf,biz bir taraf.Siz düşmân-ı Muhammed Mustafa, biz bende-i Âl-i Âbâ,
Siz hasmânî,biz Rahmânî; Siz bir taraf,biz bir taraf.Siz kâtil-i Âl-i Zehrâ, biz mâtemdâr-ı Mustafâ,
Siz Şimrânî, biz hüznânî; Siz bir taraf,biz bir taraf.Siz Haccâcî,siz leccâcî, biz Kanberî ve Peygamberî,
Siz nefsânî, biz rûhânî,Siz bir taraf, biz bir taraf.Siz Şeytânî,biz Rahmânî, zıdd-ı ender zıddız hâsıl,
Siz zulmânî, biz nûrânî; Siz bir taraf, biz bir taraf.