ÜLKEMİZDE TARİKAT ŞEYHLERİ İLE SEYYİDLER ARASINDAKİ DİYALOG…

0
273

Genelikle tarikat şeyhleri bir seyyidi görünce! üstünlük takvada’dır Ceddinize gövenmeyin Allah katında kim takva sahibi ise o
üstündür diyorlar! Devamında’da Şöyle konuşurlar;Sizler Resul’ün zahiri oğulları iseniz,bizde manevi oğullarıyız, devamlı böyle sorularla karşılaşıyoruz ! Onlara peki diyoruz; Şu cevabı veriyoruz”Allah amelinizi ziyade eylesin.Bir kişi takva ehli olmakla RASUL’ÜN ÂLİ-TARAFTARI OLUR.FAKAT EVLADI OLAMAZ!Ayrıca bilirsiniz ki şeriat zahire hükümeder Bir sâlik,riyazat ve ibadetle manevi hacca mâlik olsa,zahiren hacca gitmek,farzı o kimsenin üzerinden kalkarmı?Tabiki kalkmaz; Rasulullah’ın gerek manevi,gerek zahiri oğlu ol,zâhiri cismani oğluna riâyet etmezsen şeriatı tahrip etmiş olursun Şeriatı tahrip etmekte küfürdür.”
İnsaf ehli kimseler, bu yazdıklarımdan Evladı Resulun mertebesini ne olduğunu anlıyacaklardır.
Fakat son olarak şunu da hatırlayınız ki,bir kimse salavat getirip Allahümme salli alâ Seyyidina Muhammedin ve alâ âli Muhammed demese,İslamiyeti tamam olmaz.Öyle bir taife(Resulullahın evlatlarıdır) düşünün ki,onların adını anmak bile iman sebebi oluyor ! Artık onlara karşı,”biz sizden daha üstünüz veya daha alimiz, takva sahibiyiz demenin hiç bir anlamı yoktur,küfürdür cehennemlik olmaktır.?