BU  GÖRDÜĞÜNÜZ BELGE  NESEB SOY SECERESİDIR:Benim babam olan Seyyid Muhammed Sabri  Zerrâki'ye ait Neseb soy-seceresidir( silsilinamedir ) Bu secere Hicri 27 Rebiülevel 1328 /Miladi 8 nisan  1910 tarihinde Diyarıbekır Nakibü'l Eşrâf kaymakamı seyyid Muhammed Mesut Efendi tarafından...
HZ.ZEYN'ÜL-ABİDİN'NİN EVLADLARI: On biri erkek,dördü kız olmak üzere on beş çocuğu varmış,Umdet'üt -Tâlip", göre soyu altı oğlunda devam etmiştir. 1 -Muhammed'ül Bâkır  2- Abdüllâh'il-Bahir 3- Zeyd-i Şehid 4- Ömer'ül Eşref  5 - Hüseyin'ül Asgar 6 -Aliyy'ül-Asgar Adlı oğullarından yürüdüğünu bildirir.
Nakibü'l eşrâf;islam devletlerinde seyyidlerin ve şeriflerin doğum ve vefat kayıtlarını tutan ve işleriyle ilgilenen müessesenin idârecisidir.Hazret-i Fâtımâ ile Hazret-i Ali'nin evlâdından Hazret-i Hüseyin'ın soyundan gelenlere Seyyid;hazret-i Hasan'ın soyundan gelenlere Şerif denir.Evlâd-ı resul olan bu kiymetli insanlara Abbasiler, Memluklar gibi islam...
HZ.RASULULLAH S.A.V. ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: Ya Ali,beni sevdiğini  zannedip de sana düşman kesilen,yalancıdır.Ya Ali,kim seninle savaşırsa ,hiç şöphesiz benimle savaşmıştır; benimle savaşan ise şöphesiz Allah'la savaşmıştır.Ya Ali,sana düşman olan, bana düşman olmuştur;bana düşman olan ise hiç kuşkusuz Allah'a düşman olmuştur ve Allah...
Başkent Ankara da Katıldığım Önemli bir konferansta Büyük Müderris ,alim Ve Rufâi Tarikatı Şeyhlerinden  SEYYİD ALi SEBSEBİ  Hz.leri ile Beraberiz.
Peygamber efendimizin 40.kuşaktan torunu olan Irak devleti Döhok ili Birivkan köyünde yaşayan Kadiri tarikatı mürşitlerinden Seyyid Şeyh VAHDEDDİN BİRİVKANİ Hz.leri Yüce Allah'u Teala'nın rahmetine kavuşmuştur. Bizler dernek olarak ona Allah'tan rahmet ve mağfiret dileyerek, yakınlarına da sabr-ı cemil...

Son Haberler