Seyyidlere beyât etmenin faydaları: Seyyidlere nasıl mürid olup,beyat etmek gerekir,Muhakkak ki,Hakk'ın yoluna girmek isteyen kimsenin bir mürşide ihtiyacı vardır.Bir hadiste,"Mürebbim olmasaydı,Rabbime ârif olamazdım buyrulmuştur.Demek ki bir azize teslim olmak şarttır.Bazıları,"kur'an gibi mürşit yoktur "derlerse de,ehlullah,ümmeti dört mertebeye...
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Âli Âbanın/Seyyidlerin sevilmesiyle ilgili ayetlerin başında,gerçek müslümanların ve alimlerin ittifâkla kabul ettikleri….Ehl'i beyt mefhumuna dayanak olarak kullandığı AHZÂB SURESİ 33.ÜNCÜ Âyeti geliyor.Bu ayetin Hz.Ali, Hz.Fatima,Hz.Hasan ve Hz. Hüseyin (R.A) için nazil...
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Seyyid Şeyh Hasan Zerraki doğum tarihi kesin belli olmamakla birlikte ölüm tarihi ise Abbasi devletinin Diyabakır Nakibül-Eşraf Kaymakamı Seyyid Ahmet Sadi El Hüseyninin 11.Asırda Seyyid Şeyh Hasan Zerraki ailesine verilen tastikli...
Bunu duyan Şahı Merdan Ali Medine'nin dışında Baki kabristanlığında ona Beytül Ahzan (Hüzünler evi)denilen odayı yaparHz.Fatıma hergün hüzünler evine gider akşama kadar ağlardı Hz Fatıma öldüğünde Hz Ali Medinelilere haber saldı;Resulullahın kızı öldü...
Mahşer günü arafın üzerindeki görevliler… Peygamber Efendimizin hadis-i şeriflerinde bahsettiği Araf cennet ile cehennem arasında kalan bir tepenin yüksekliğin ismidir. Bazı kaynaklarda burası sırat köprüsünün şerefeleridir.Yani Yücelerin/uluların Ehlibeyt'in kiyamet gününde duracağı yerdir.Allahu Teala'nın Kuranı Kerimde buyurduğu"Araf üzerinde...

Son Haberler