Ehlibeyt,yani Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesi,İslam dininde özel bir yere sahiptir.Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şeriflerde onların faziletleri ve Müslümanlar tarafından saygı duyulmaları gerektiği sıkça vurgulanmıştır.Allah Teala,Ahzab Suresi 33. Ayette şöyle buyurur:"Allah,siz Ehlibeyt’ten her türlü kiri giderip sizi tertemiz...
Ehlibeyt,yani Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) ailesi,İslam dininde özel bir yere sahiptir.Kur'an-ı Kerim'de ve Hadis-i Şeriflerde onların faziletleri ve Müslümanlar tarafından saygı duyulmaları gerektiği sıkça vurgulanmıştır.Allah Teala,Ahzab Suresi 33. Ayette şöyle buyurur:"Allah,siz Ehlibeyt’ten her türlü kiri giderip sizi tertemiz...
Yüce allah Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i beyt'in sevgisi ile ilgili şöyle buyurmuştur."Söyle Ya Muhammed !Peygamberlik ücretime mukabil ben sizden yakınlarıma meveddetten sevmekten gayri bir karşılık istemiyorum.Bilindiği üzere ayet-i kerime de geçen meveddet kelimesi muhabbetten daha şidetli bir sevgiye denir.Yüce allah...
Kur’an-ı Kerimde Yeşil’Cennetliklerin Elbiselerinin Rengidir Cennet yastıklarının rengi,Yusuf suresinde bolluk ve refaha işaret eden renk ve kış karşısında baharın bahar mevsimi’nin rengi olarak geçmektedir,Ne şekilde olursa olsun yeşil,iyinin güzelin,saâdet ve refahın sembolüdür.Hz.Peygamber de (s.a.v) yeşili giymiş,Dört halife de renkler...
Hayru’l Beriyye ayeti: Beyyine Suresinin yedinci ayeti olup,nüzul sebebi esasınca Hz. Ali k.v ve Taraftarların manevi makamlarına işaret etmektedir. Ehlisünnetin Allah Resulünden (sallallahu aleyhi ve alih) rivayet ettiği hadislere göre,bu ayetteki “Hayru’l Beriyye’den” kasıt Hz. Ali k.v. ve taraftarlarıdır...
İslam hukukuna göre kadın ile erkeğin nikâhı kıyıldığı zaman, erkeğin kadına vereceği para,mal veya herhangi bir menfaat belirlenmektedir. Belirlenen bu yardıma “Mehir” denmektedir.Mehir, çoğunlukla para veya altın olmak üzere zamanın örf, adet ve şartlarına göre belirlenmektedir. Nikâh adinde belirlenen...
Hz.Peygamber efendimiz ile Hz Hatice annemizin nikah merasiminde Hz.Ebu Tâlib'in edebi konuşmasında! Özetle şöyle demiştir: Allah'a şükürler olsun ki bizleri Hz.ibrahimin evladından Hz.İsmailin soyundan,Maadın aslından ve mudarın unsurundan yarattı. Bizleri,beyt-i Mükerremın bekçisi,Harem-i Şerif'in hizmetçisi ve bu vesile ile de...
ALLAH'U TEÂLÂ KUR'AN-I KERİM'DE SEYYİDLERİ AYETLERLE GÜVENCE ALTINA ALMIŞTIR… Âli Âbanın/Seyyidlerin sevilmesiyle ilgili ayetlerin başında,gerçek müslümanların ve alimlerin ittifâkla kabul ettikleri….Ehl'i beyt mefhumuna dayanak olarak kullandığı AHZÂB SURESİ 33. Âyeti geliyor.Bu ayetin Hz.Ali, Hz.Fatima,Hz.Hasan ve Hz. Hüseyin (R.A) için nazil...
Kim bizi Ehl-i Beyt-i severse iyiliği büyür,terazisi ağır olur,ameli kabul olur,sürçmeleri bağışlanır;kim de bize buğzederse islam'ı ona bir yarar sağlamaz."Bizi sevmek Rüzgar'ın ağaçtan yaprağı nasıl döküyorsa Adem oğullarından günah'ı da o şekilde döker."Hz.İmam Muhammed Bâkır da şöyle buyurmuştur:"Bizi sevmekle...
Peygamber Efendimiz (s.a.v) şöyle buyurmaktadır: Son zamanlarda sizin ve babalarınızın duymadığı hadisleri getiren-deccaller ve yalancılar olacak. Onlardan sakınınız ve onları kendinizden uzak tutunuz.Böylece sizleri saptıramazlar ve sizleri fitneye sokamazlar.Müslim Sahîh,Mukaddime] Maalesef hadis inkarcıların yanında, hadis uyduran, uydurulmuş hadisleri yayan ve dinimize...