Hz.Peygamberin torunu Cafer-i Sadık şöyle buyurmuştur:Allah'ın,ona tutunmanız emretmiş olduğu ip bizleriz."Ben,tövbe ve iman edenler,salih amel işliyenler,sonra da doğru yolu tutanlar hakkında muhakkak ki,gaffârım."(Ta-Ha suresi:82.ayeti)Âyetteki;"Doğru yol"dan maksat,Ehli Beytin velayetidir."İman edip de salih ameller işliyenlere ise,muhakkak halkın en hayırlısıdır.(Beyyine...
Hz.Peygamberin torunu Cafer-i Sadık şöyle buyurmuştur:Allah'ın,ona tutunmanız emretmiş olduğu ip bizleriz."Ben,tövbe ve iman edenler,salih amel işliyenler,sonra da doğru yolu tutanlar hakkında muhakkak ki,gaffârım."(Ta-Ha suresi:82.ayeti)Âyetteki;"Doğru yol"dan maksat,Ehli Beytin velayetidir."İman edip de salih ameller işliyenlere ise,muhakkak halkın en hayırlısıdır.(Beyyine...
Peygamber efendinizin makami ile Nuh Aleyhisselamın Makamları Allahu Teâla'nin katından ayni olamaz! Çünkü? Allah'u teâlâ Bütün elemleri rasulullahın yüzüsuyu hürmerine yaratmıştır:Resulullahın Ehli Beytini Sevmek Allah-u TeâlânınEmridir,Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de Rasulullah’tan önce gelen Tüm Peygamberler şöyle buyurmuşlar:Yaptığımız...
Peygamber Efendimiz ( s.a.v.) Vefat edeceği sırada ölüm meleği Azrail İsmail adında bir melekle birlikte geldiler,Cebrail sordu:Ya Resulallah ! Ölüm Meleği kapıda durup içeri girmek için,sizden izin istiyor ve diyor ki Âdemoğullarından bu güne kadar hiç kimseden...
Rasulullah Şöyle Buyurmuştur:(Ya Ali) Sende iki grup helak olacaktır;Seni sevmekte aşırı gidenler sana buğzedip düşmanlık besleyenler."Ey Ali,seninle İsa arasında bir benzerlik vardır;Yahudiler ona düşman kesildiler,hatta annesine bile iftirada bulundular.Hırıstiyanlar ise onun hakkı olmayan makama ulaştıracak kadar sevdiler.""Biliniz...
Hz.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Şöyle Buyurmuştur;Benim Ehl'i beytime Türkler sahip çıkacak;Sahhabe Abdullah bin.Mes'ud'dan gelen sahih bir hadisinde,Şüphesiz benim Ehl-i Beytimden olanların başına benden sonra bir çok bela ve musibetler gelecek,hatta onlar yurt ve yuvalarından dahi sürüleceklerdir.Nihayet Doğu cihetinden...
Kim ehli beytin sevgisi üzere ölürse şehid olarak ölmüştür, günahları bağışlanmış tövbe etmiş,imanı kâmil bir mümin olarak ahirette intikal etmiştir…ilk olarak ölüm meleği ardından'da Münker ve Nekir onu cennetle müjdeler.Gelinin kocasının evine uğurlanması gibi o da cennete...
Hz.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Evlatlarını Türk Milletine Emanet Ederek Şöyle Buyurmuştur;Benim Ehl'i beytime Türkler sahip çıkacak !"Sahabe Abdullah bin.Mes'ud'dan gelen sahih bir hadisinde;Şüphesiz benim Ehl-i Beytimden olanların başına,benden sonra bir çok bela ve musibetler gelecek,hatta onlar yurt ve...

Son Haberler