Rasulullah'ın torunu Ali er-Rızâ,Merv'de Me'mun'un meclisine katıldı Meclisinde ırak ve Horasanlılar'dan bazı alimlerde toplanmıştı. Me'mun,"sonra bu kitab'ı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere miras bırakmışızdır," âyetinin mânasını bana bildirin,"dedi. Âlimler,Allah Azze ve Celle'nin bununla bütün ümmeti kastdettiğini söylediler.Rasulullah'ın torunu Ali er Rıza,şöyle cevap verdi: onların...
OSMANLI İMPARATORLUĞUN'DA NİKÂBET TEŞKİLÂTI:Büyük selçuklu devletinin yıkılmağa yüz tutması ve diğer yandan ona bağlı olan Osman Gazinin yıldızının parlaması'alim ve fazıllara kucak açması sebebiyle'alimler ve şeyhler gibi sâdatı kiramda onun ülkesine akin etmeğe başlamışlardır.Selçuklu sultanı 3.Keykubat tarafından cennetmekan osman...
HZ.RASULULLAH (S.A.V.)ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: "Benim sevgimdem dolayı Ehl-i beytimi sevmeden hiç kimse iman getirmiş olamaz."Bunun üzerine Hz.Ömer,Ya Rasulullah "senin Ehl'i beyt'ini sevmenin nişanesi nedir?"diye sorunca Rasulullah (s.a.v.) eliyle Ali'ye vurarak budur buyurdu. İşte böylece Emir'ül-Müminin Ali'yi sevmeye tekit Ehl-i beyt'in tümünü sevmeye,onlara...
Başkent Ankara da Katıldığım Önemli bir konferansta Büyük Müderris ,alim Ve Rufâi Tarikatı Şeyhlerinden  SEYYİD ALi SEBSEBİ  Hz.leri ile Beraberiz.

Son Haberler