Mahşer Nedir? Mahşer Günü Neler Olacak?

0
314

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki

Mahşer Günü Ayetleri
Mahşer ve mahşer günü sıklıkla duyduğumuz bir terimdir.Mahşer gününe dair bilgilerin ve mahşer günü ne olacağını bilmek önemlidir.Mahşer günü için ayrıca Kur’an-ı Kerim’de pek çok ayet bulunmaktadır.
Peki,Mahşer nedir? Mahşer günü neler olacak? Mahşer günü ayetleri nelerdir? İşte Mahşer gününe dair tüm detaylar.
Mahşer gününü merak eden kişiler Mahşer gününe dair pek çok araştırma yapmaktadırla, gerek internette gerekse de İslami kaynaklarda mahşer gününe dair geniş çaplı bilgiler mevcuttur.
Mahşer Nedir?
Dini kaynaklara göre Mahşer kıyamet günü demektir. Kelime anlamına baktığımızda ise Mahşer demek büyük ve kalabalık ortam anlamına gelmektedir. Mahşer kelimesinin kökeni Arapçadır. Kıyamet gününden sonra bütün insanların bir arada toplanacağı yere mahşer günü veya mahşer meydanı denilmektedir. Aynı zamanda Mahşer gününe “Haşr”da denilmektedir.
Mahşer Günü Neler Olacak?
Mahşer gününde bütün canlılar ve yaşamış ölmüş kişilerde dahil mahşer gününde toplanacak. Kıyamet sonna erdikten sonra bütün insanlık Mahşer meydanına toplanacaklar Sur’a üflenerek bütün insanlar dirilecek. İnsanlar mahşer gününde dehşete kapılacak.Hiç kimse bu mahşer yerinden kaçıp kurtulamayacak. Anne ve çocuklar birbirinden kaçacak. İnsanlık bu dehşetten kurtulmak için Hz. Adem aleyhisselam’a şefaat gönderecek. O’da şefaatini Nuh aleyhisselam’a gönderecek.Nuh aleyhisselam’da şefaatini İbrahim’e,
Hz. İbrahim aleyhisselam’da Hz. Musa aleyhisselam’a o da Hz. İsa aleyhisselam’a İsa aleyhisselam’da kainatın efendisi Hz. Muhammed (S.A.V)’a gönderecektir.
Mahşer gününde peygamberler de korku ve dehşeti yaşayacaktır. Mahşer günü Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Allah’a secde ederek ona hamd edecektir. Kendisine Allah tarafından şefaat izni verilince o da bütün ümmetine şefaatlik edecektir. Böylece bütün ümmeti şefaatine nail olacaktır. Mahşer günü insanlar hesaba çekilecektir. Hesaba çekildikten sonra tam cehennemin üzerinde kurulmuş sırat köprüsünden geçmeye çalışacaklar.Sırat köprüsü kıldan ince olacak.Salih amel işleyen sevapları günahlarından fazla olan Müslümanlar sırat köprüsünden geçerek Cennet’e ulaşacaklar. İnanmayan kafirler ve münafıklar ise sırat köprüsünden geçmek isterken,geçemezler sallanıp Cehenneme düşecekler…
Kafirler hiçbir şekilde Cehennemden çıkamayarak sonsuza kadar azap çekeceklerdir. Günahları sevaplarından daha fazla olan Müslümanlar ise günahlarının bedelini Cehennemde çektikten sonra Cennet’e er ya da geç ulaşacaklardır. Salih amel işleyen sevapları günahlarından fazla olanlar namazlarını kılanlar ise sırat köprüsünde mahşer gününde yıldırım gibi geçeceklerdir.
Mahşer Günü Ayetleri Nelerdir?
Kur’an-ı Kerim’de mahşer gününe dair pek çok ayet bulunur. Burada yer alan ayetler sayesinde mahşer gününe dair geniş çaplı bilgi edinebiliyoruz. İşte Mahşer gününe dair bilgileri içeren ayetler;
Casiye Suresi 26. Ayet;
“Onlara şöyle de: “Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek!” Bunda kuşku yok ama insanların çoğu bilmez.”
Yasin Suresi 49-50. Ayet;
” Onlar, besbelli ki, birbirleriyle uğraşırken kendilerini ansızın yakalayacak korkunç bir sesi bekliyorlar!”
” İşte o anda onlar ne bir vasiyette bulunabilecekler
ne de ailelerine dönebilecekler. “
Taha Suresi 108. Ayet;
” O gün herkes çağırıcıya uyar; ondan kaçıp kurtulma imkânı yoktur. Rahmânın heybetinden sesler kısılmıştır; artık çok hafif sesler dışında bir şey işitemezsin. “
Meryem Suresi 68. Ayet;
” Rabbine andolsun ki onları muhakkak şeytanlarla birlikte mahşerde toplayacağız; sonra onları cehennemin çevresinde diz üstü çökmüş vaziyette hazır tutacağız. “
Enbiya Suresi 40. Ayet
” Bilâkis onlara kıyamet ansızın gelecek ve onları şaşkına çevirecek. Artık ne onu geri çevirebilecekler ne de kendilerine süre