EHL-İ BEYT'İN AÇILIMI NE ZAMAN OLACAK.!!! Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Devlet yetkililerine ve diyanet işleri başkanımıza sesleniyorum ehli beytin açılımı nezaman olacak, Bizde Kaybolan Haklarımızı Geri İstiyoruz.Ehli beyt meselesi çok önemlidir, müslümanım...
HZ.PEYGAMBERİN EMRİYLE TEMELİ ATILAN,NAKİBÜ'L EŞRÂFLIK KURUMUNUN TAŞRA TEŞKİLÂTI: Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Başta Abbasiler olarak diğer islam Devletlerinde olduğu gibi,Başşehir İstanbul'da bulunan Nakibü'l-Eşrâfın hemen hemen gerekli bütün meskun yerlerde vazifelerini görecek vekilleri...
NİKABET TEŞKİLATI(NAKİBÜ'L EŞRÂFLIK) KURUMU'NUN, KURULMASINDA GEÇMİŞ İSLAM DEVLETLERİNİN TESİRİ: Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Osmanlı Kaynaklarından Seyyid Mahmud'un arabistan ülkelerinde,Nakibü'l-Eşraf tabirinin varlığını biliyordu. Bundan dolayı Menşuruna "Nakibü'l-Eşraf ünvanını yazdırdığı bilinmektedir.Abbasilerde Nakibü'l eşraf için...
ABBASİ DEVLETINDE NAKİBLERİN ELÇİLİK VAZİFELERİNDE BULUNMALARI: Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Eğer elçi adayı peygamber soyunda seyyid veya şerif biri olursa,kendi dışındaki bütün elçi adayları'na tercih edilir.Çünkü,onun temiz ırkı,gönderildiği hükümdara hürmet telkin edecektir.Halifelere...
Hz.İmam Ali Ceddimiz niçin kaybetti?Çünkü Adil bir dövüşçü olduğu için!Karşısinda olanlar:İslam tarihinin en büyük hilebazları zinazade ve haramzadeler vardı.Peygamber s.a.v.ne demişti.?Ya Ali ;Seni iki zümre sevmez."Zinazadeler ve haramzadeler."
HZ.RASULULLAH'IN EHL-İ BEYTİ'Nİ SEVMENİN FAYDALARI.!!! "Ölüm Anında Güzel Hal Üzere Olmaktır:" Hz.İmam Ali (K.V.) Haris-i Aver'e Şöyle buyurmuştur:!!! Bizim sevgimizin üç yerde size yararı olacaktır... 1-Ölüm Meleği gelince 2-Mezarda sorguya çekilince 3-Allah-u Teâlâ'nin huzurunda durunca Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Düseyder Başkanı

Son Haberler