Yüce Allah müminlere Resulü'nün sevilmesi farz kıldığı gibi onun kendisinden olan "parça"larının da sevilmesini farz kıldığı ve bu şekilde Elçisi'nin sevindirilmesini istiyordu;Ayette şöyle buyurmuştur:"Resulüm,onlara de ki Ben bu davetime karşılık olarak sizden bir karşılık ve ücret istemiyorum;(ücretim...
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla Hamd âlemlerin Rabbi olan Allah’a Salât ve selâm Allah’ın Rasûlüne ve Onun pâk Âl-i Âbasına, Ehl-i Beyti,Ashâbı ve Ehl-i Beyt Muhibbanları üzerine olsun. Hadisler hidayet...
Yüce Allah (cc) Kur’ân-ı Kerim’de şöyle buyuruyor:Ey Ehl-i Beyt,Allah sırf sizden kiri uzak tutmak ve sizi tertemiz yapmak istiyor Ahzâb: 33.Âyette “rics” denilen şeyin Eh-i Beyt’ten uzak tutulacağı ve onların tertemiz edileceği bildirildiğinden, buna“Tathîr âyeti” denmiştir. Rics,...
Benim Ve Evlatlarımın Muhabbeti Bir Kulun Kalbine Girerse Aziz Ve Celil Olan Allah'u Teâlâ,Onun Cesedini Ateşe Haram Kılar.Hadis-i Şerif Süyuti. Cumanız Mübarek Olsun Hayırlara Vesile Olsun İnşallah. Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Düseyder...
Dünya Seyyidler ve Şerifler Kültür ve araştırma Derneğimizin 15 Temuzla ilgili basın açıklamasının özeti şöyledir:İslam Dünyasının gözbebeği olan Yüce Türk Milleti,15 Temmuz 2016 Cuma gecesi,Tarihinde eşine rastlanmayan vahim bir olay yaşamıştır.Suret-i haktan görünerek Türk Silahlı Kuvvetlerinin, İstihbarat...
Seyyid efendi !Hz.Muhammed zamanından size gelinceye kadar yaklaşık sekizyüz sene geçmiştir aceba sekizyüz sene içersinde sizde nasıl bir seyyidlik şerefi kalmıştır?Seyyid Seyfullah efendi'de onlara verdiği cevap!Resulullah ile bizim aramız sekizyüz sene geçmekle eğer bizdenseyyidlik şerefi kalmamış ise,...
ŞERİF NEDİR; Emir vezninde olan şerafeden vasıf ve yüksek bir dağ ve suya isim olan bu kelime şimdiki zaman için şerefli olan demektir.Şeref,yücelik,yükseklik,ululuk demektir.Şerif olmak için şerefli ata ve dedelere sahip olmak gerekir.Haset kiymet-i zatiye neseb iseasıl...
İbn-İ Sad Ve Molla Siret'in'den:Resulullah (s.a.v.) Şöyle buyurdular:"Ehl-i Beytime sımsıkı sarılmanızı size vasiyet ediyorum.Yarın ahirette bunu size soracağım.Dünyada her kim ehli beytime hasım olursa,âhirette onun hasımı ben olurum.Bende kimin hasımı olursam,o kişi felâh-ı ebediden mahrum olur.Her kim...
İbn-İ Sad ve Molla Siret'inden:Resulullah (S.A.V.) Şöyle buyurdular:"Ehl-i beytime sımsıkı sarılmanızı size vasiyet ediyorum.Yarın ahirette bunu size soracağım.Dünyada her kim ehli beytime hasım olursa,âhirette onların hasmı ben olurum.Ben kimin hasmı olursam,o kişi felâh-ı ebedi'den mahrum olur.Her kim...
İbn-İ Sad Ve Molla Siret'inden:Resulullah (S.A.V.) Şöyle buyurdular:"Ehl-i Beytime sımsıkı sarılmanızı size vasiyet ediyorum.Yarın ahirette bunu size soracağım.Dünyada her kim onlara hasım olursa,âhirette onun hasmı benim.Bende kimin hasmı olursam,o felâh-ı ebediden mahrum olur.Her kim de benim ve...

Son Haberler