Ehli beyt ile ilgili işlerini takib etmek üzere Rasulullah tarafından tayin edilen ilk memur Hz.Ali R.A.dir. Dört halife devri ve Ashâbın ehli beytle ilgili tutumlarını islami devirde de devam etmiştir. ilk defa Şecerelerin tutulması...
Cilt: 13, sahife: 278-279, Nasır bin Ali el-Cahdami tercümesi: "Nasır bin Ali İmam Cafer Sadık'ın oğlu imam Ali el Rıza'dan şöyle bir hadis duymuş: Rasulallah Hasan ve Hüseyin'i ellerinde tutarak şöyle buyurmuş: "Kim beni, bunları Hasan ve...
Hz.Ali'nın düşmanlarından birisi Hz.Zeynel Abidin'e Ebu Talibin imanı hakkında soru sorulduğu zaman, Hz.Zeynelabiddin'de şöyle buyurmuştur: Yüce Allah, Peygamber'ine emretti ki; Müslümanlar kâfir olan eşleriyle evliliklerine son versinler,fatıma binti Esed Müslüman idi ve Ebu Talib'in ömrünün sonuna kadar...

Son Haberler