HZ. PEYGAMBER'İN ZÜRRİYETİ EMİR-ÜL MÜMİNİN HZ. ALİ'NİN SÜLBÜNDENDİR Cabir bin Abdullah el-Ansari'den naklen, Resulullah (s.a.a.) şöyle buyurdu :"Allah, her peygamberin zürriyetini kendi sulbünden kıldı, benim zürriyetimi ise Ali'nin sulbünden kıldı(el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" Kısım...
Dr.Seyyid Hüseyin ZERRAKİ Emevi Halifesi lanetülla Yezid’in Kerbela’da Hz. Peygamber efendimizin (s.a.a)’in ailesini katletmesi özellikle Medine şehrinde büyük bir vicdani rahatsızlık doğurmuştu.Ayrıca Yezid’in fısk, fücur ve zulüm içinde yaşadığına dair gelen haberler Medine halkını...
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Hz.Ali (k.v.) bu mübarek sözlerin vecizesinde asırlarca geçerli olacak önemli bir prensibi açıkliyor.Hiç şüphe yok ki,düşmandan korunmak mümkün,fakat gizlenmek mükün değildir.Atalarımız"su uyur düşman...
Müslüman olduğunu iddia ederekBasında,sosyal medyada Gazetelerde,You Tube'de Emevilerin propagandasını yaparak Yezitti savunan; Hz.Hasan,Hz.hüseyin haksızdı diyenler var ya ! bakın? Allah'u teâlâ ile sevgili habibi onlar için ne demiştır.!!!Kur'an-ı kerim'in Sad Suresi,75.Ayetinın Tevili ve Tevsirinde !Allahu teâlâ şöyle...
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Hz.Peygamber efendimizin hayatı veo,nun sünnet-i seniyyesi,kur'an-ı kerim'in en doğru izah ve şehridır… Bugün "kur'an islamı"adı altında allah resulunun sünneti ve hadis-i şerifleri inkar ederek, Rasulullah'ın kutlu soyu Ehl-i Beytini görsel medyalar'da...
Hüseyin Zerraki Hz.Peygamber'in tebliğinde en fazla dikkati çeken hususlardan birisi,mesajın yoğun bir değerler sistemi içermesi ve bu değerlerin evrensel niteliği sahib olmasıdır.Vahiy sürecinde bireysel ve toplumsal...
Ömer bin Hattab halife olduğunda birkaç yahudi alimi yanına gelerek “ Sen Muhammed’in dostu ve ondan sonra emir sahibisin dediler. Biz sana çeşitli konular hakkında sorular sormak istiyoruz. Eğer bu sorulara cevap verebilirsen. İslam dininin hak din...

Son Haberler