HZ.RASULULLAH S.A.V. ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: Ya Ali,beni sevdiğini  zannedip de sana düşman kesilen,yalancıdır.Ya Ali,kim seninle savaşırsa ,hiç şöphesiz benimle savaşmıştır; benimle savaşan ise şöphesiz Allah'la savaşmıştır.Ya Ali,sana düşman olan, bana düşman olmuştur;bana düşman olan ise hiç kuşkusuz Allah'a düşman olmuştur ve Allah...
EHL-İ BEYT'E BUĞZETMENİN ETKİLERİ: Ehli Beyti Sevmek,Dünya ve ahiret saadetini garanti ettiği gibi onlara buğzetmek ve düşmanlık beslemek de dinden çıkmaya,cehenneme girmeye,Allah'u Teâlâ'nın gazabına ve ebedi şekavete uğramaya neden olur ; Nitekim bu hususta  aşağıda ki sahih hadislerden net bir...
HZ.ZEYN'ÜL-ABİDİN'NİN EVLADLARI: On biri erkek,dördü kız olmak üzere on beş çocuğu varmış,Umdet'üt -Tâlip", göre soyu altı oğlunda devam etmiştir. 1 -Muhammed'ül Bâkır 2- Abdüllâh'il-Bahir 3- Zeyd-i Şehid 4- Ömer'ül Eşref 5 - Hüseyin'ül Asgar 6 -Aliyy'ül-Asgar Adlı oğullarından yürüdüğünu bildirir.

Son Haberler