EHL-İ BEYT'E BUĞZETMENİN ETKİLERİ: Ehli Beyti Sevmek,Dünya ve ahiret saadetini garanti ettiği gibi onlara buğzetmek ve düşmanlık beslemek de dinden çıkmaya,cehenneme girmeye,Allah'u Teâlâ'nın gazabına ve ebedi şekavete uğramaya neden olur ; Nitekim bu hususta  aşağıda ki sahih hadislerden net bir...
HZ.RASULULLAH (SAV)ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: Bilinki her kim Ali'yi ve evlatlarını kalbiyle  severse  Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: "...Cennete girerler ve orada hesapsız olarak kendilerine rızık verilir." Onların Düşmanları da Alevli ateşe atılacaklardır.Bu düşmanlar cehennem kaynarken çıkardığı uğultuyu ve iniltiyi işitirler.Cehennem onları biran önce...

RESİMLER

Dünya seyyidler ve şerifler derneğimizin verdiği sabah kahvaltısında bir araya gelenler.

HADİS

EHL-İ BEYT'E BUĞZETMENİN ETKİLERİ: Ehli Beyti Sevmek,Dünya ve ahiret saadetini garanti altına alındığı  gibi, Onlara buğzetmek ve düşmanlık beslemek de dinden çıkmaya,cehenneme girmeye,Allah'u Teâlâ'nın gazabına ve ebedi şekavete uğramaya neden olur ; Nitekim bu hususta  aşağıda ki sahih hadislerden net...

MAKALE

ALEVİLERİN SEYYİDLİKLE BAĞLANTILARI ŞÖYLE AÇIKLAYABİLİRİZ:"ALEVİ OLMAK AYRIDIR,SEYYİD OLMAK AYRIDIR".Seyyid olduğunu iddia edenler'in ellerinde mutlaka ispatlı nesep seceresi/olması gerekir.?İspat nedir! Asrı saâdet dönemin'de başlıyarak ,Abbasiler,Fatımiler,Memluklar,Selçukiler ve Osmanlı dönemin son yıllarına kadar yani Miladi 1924'e kadar görevli-Nakibül-eşrâflar tarafindan düzenlenen ve tastik...
Merhum Adnan Menderes 1952 yılında NATO toplantısı için Fransa’ya gider. Bir ara Paris (Fransa Türk) Büyükelçisini yanına çağırarak; – “Osmanoğulları ailesinin Paris’te yaşıyor olması gerek. Bunlar ne yer, ne içer, ne ile geçinir?” diye sorar. Büyükelçinin hanedan hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığını...
İSLAM DEVLETLERİNDE NAKİBÜ'L EŞRÂFLAR'IN GÖREVİ: Nakibü'l eşrâf;islam devletlerinde seyyidlerin ve şeriflerin doğum ve vefat kayıtlarını tutan ve işleriyle ilgilenen müessesenin idârecisidir.Hazret-i Fâtımâ ile Hazret-i  Ali'nin evlâdından Hazret-i Hüseyin'ın soyundan gelenlere Seyyid;hazret-i Hasan'ın soyundan gelenlere Şerif denir.Evlâd-ı resul olan bu kiymetli insanlara...
BİR SEYYİDİN SELAMINI ALMAMAK İÇİN AYAĞA KALKMAYAN KİMSE: Dünya malına aldanmış ve günaha batmış biridir,bu gibiler hakkında Rasulullah,"Dünya bir leştir.Onun talipleri de köpeklerdir"buyurmuştur.Köpeklik sıfatiyle sıfatlanmış olan da Âl-i Rasul'ün ne demek olduğunu bilemez.Bilmemesinede şaşılmaz,çünkü böyle kimseler gurura kapılıp benlik davası...

Son Haberler